Два нови клубови во Скопје и Струмица се отворија на 19.11.2021 год.

Два нови клубови во Скопје, Ченто и Струмица, Треска се отворија на 19.11.2021 На 19.11.2021 година започнаа со работа уште два нови АДМИРАЛ клубови, еден во населба Ченто во Скопје на ул.Антон Попов бр.78/2, веднаш до бензинската станица на Макоил, а другиот во Струмица на ул.Климент Охридски бр.1 на транзитниот пат во комплексот Треска. Клубовите…