Глобал Струмица

Уште еден АДМИРАЛ клуб во срцето на Струмица зад ТЦ Глобал ги отвори вратите за своите верни играчи. Препознатлив современ дизајн на екстериер и ентериер, најнови апарати за игри на среќа и игри создадени за ваше уживање во забавата.

Васил Сурчев бр.1/1, Струмица