КЛУБОВИ

Преспа Ресен

Преспа РесенАДМИРАЛ „Преспа“ ве очекува и ви ветува незаборавно поминато време во нашиот клуб. Запомнете дека победата е само половина од играта а забавата е другата половина! Ул.Јосиф Јосифовски бр.1

Види локација