На 10.04.2024 година во 22:30 часот е закажано првото извлекување на промо BONUS SHOTS талони во Адмирал клуб Момин Поток Скопје и тоа 3 талони х 6.000 денари, 1 талон х 12.000 денари и 1 талон х 30.000 денари.

Право на учество има секој регистриран играч на БОНУС СИСТЕМОТ кој ќе одигра 6.000 денари.

Промо BONUS SHOTS талоните ќе се извлекуваат секоја среда во месецот, а секоја последна среда во месецот ќе се извлечат 3 промо талони х 18.000 денари, 1 промо талон х 36.000 денари и 1 промо талон х 90.000 денари.